Zorunlu Deprem Sigortası

Zorunlu Deprem Sigorta Poliçenizi biz hazırlayalım. Hemen iletişime geçmek için 0543 869 14 14 numaralı 7/24 Hizmet Hattımızı Arayınız.!

Doğal Afet Sigortaları, 2000 yılından itibaren konutlar için deprem sigortası yapmak kanunen zorunluluk getirilmiştir.Bu doğrultuda Devlet tarafından Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kurulmuştur.

DASK Poliçenizin Kapsamı Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası, sigorta konusunu oluşturan binanızın sadece kanun tarafından belirlenen metrekare inşaat maliyetini ve azami sigorta bedelini aşmamak üzere teminat altına alır.

DASK Poliçenizin dışında kalan haller nelerdir?

-Enkaz kaldırma masrafları, iş durması ve kira mahrumiyeti

-Her türlü mal ve eşya benzeri

-Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni masraflar

-Manevi tazminat talepleri

-Belirli deprem hadisesine bağlı olmaksızın binanın kendi kusur ve özellikleriyle zamanla oluşan hasarlar

DASK Poliçenizin fiyatı etkileyen unsurlar nelerdir?

-Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi

-Binanın yapı tarzı

-Binanın brüt yüz ölçümü

NOT: Rizikonun gerçekleşmesinden sonra 15 iş günü içinde istenilen bilgi ve belgeleri gecikmeksizin DASK ’a  veya Sigorta Şirketine bildirimde bulunmak gerekir.!