Ruhsat Zayii İşlemleri

Ruhsat Zayi İşlemleri

Ruhsat zayi işlemleri, zayi olan ruhsatınızın tekrar çıkarılması i çin yapılması gereken işlemlerdir.

Ruhsat zayi işlemleri için gerekli evraklar:

  1. Vekaletname (ruhsat zayii işlemi yapmaya yetkili olması gerekli)
    2. Karakol tutanağı
    3. Zorunlu trafik sigortası
    4. Karayolları muayene istasyonundan motor – şasi tespiti (muayene)

Hemen iletişime geçmek için 0541 787 14 14 numaralı İletişim Hattımızı Arayınız.!